پروژه آماده spss در مورد هوش معنوی

0
50

پروژه آماده spss در مورد هوش معنوی

پروژه خیلی جدید و بدون دانلود – تاریخ ارسال مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه
دارد داده
دارد خروجی نرم افزار
دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها
Spss با قابلیت جدا سازی آزمون ها نرم افزار کار شده
۶۰ نفر تعداد نمونه
دارد آمار توصیفی
دارد آمار استنباطی
دارد فایل SPSS
بیشتر از سه تا تعداد متغیرها
دارد فایل تجزیه و تحلیل شده کامل
word فرمت فایل تحلیل شده
بخش توصیفی

شاخص های گرایش به مرکز:میانگین،میانه ،مد

شاخص های پراکندگی:واریانس،انحراف استاندارد،ماکسیمم،مینمیم

نمودار :میله ای دایره ای،هیستوگرام

بخش استباطی

آزمون کولموگرف اسمیرنف به منظور بررسی نرمالیتی دادها

نمودار توزیع نرمال

آزمون ضریب همبستگی پیرسون

آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

آزمون تی با دو نمونه مستقل

آزمون تحلیل واریانس یک راهه

آزمون تی تک نمونه ای

آزمون تی با دو نمونه مستقل

آزمون تی وابسته

آزمون تحلیل واریانس یک راهه

آزمون تحلیل واریانس چند راهه

آزمون تحلیل کوواریانس

آزمون رگرسیون

برخی از آزمون های استفاده شده در پروژه آماده SPSS روانشناسی در رابطه با هوش معنوی

برای دانلود سریع پروژه آماده SPSS هوش معنوی با قیمت ۳۳ هزار تومان از لینک زیر اقدام کنید(تاریخ ارسال ۲۰ خرداد ۱۴۰۰)

 

پروژه آماده spss در مورد هوش معنوی
پروژه آماده spss در مورد هوش معنوی

 

برخی دیگر از خدمات ما در این زمینه عبارتند از

انجام تمام آزمون های آماری (آمار توصیفی و استنباطی)

وارد کردن داده ها در نرم افزار(داده های حاصل از پرسشنامه، اکسل، بورس، کار های آزمایشگاهی)

هرس کردن داده های پرت(شناسایی علت ران نشدن مدل، تایید نشدن فرضیات، نرمال نبودن داده ها، برقرار نشدن روابط،، نتایج معکوس، اخطار در خروجی و …)

بررسی رابطه اولیه داده ها(بررسی رابطه اولیه فرضیات )

تحلیل و آزمون فرضیات(آمار توصیفی و آمار استنباطی)

بررسی داده ها(طریقه وارد کردن،صحت وارد کردن، چینش صحیح داده ها، ارزش گذاری صحیح داده ها، نمره گزاری صحیح داده ها)

بررسی پیش فرض های انجام نرم افزاری(هر آزمونی قبل از انجام نیاز به بررسی پیشفرض های آماری دارد)

بررسی مدل اولیه(بررسی مدل مفهومی و اولیه پژوهش)

هزینه انجام کار(انجام تحلیل آماری با spss): هزینه های انجام Spss بعد از مشاهده و براورد دقیق مشخص خواهد شد

برای بررسی سریع کار خود به ترتیب راه های زیر پیشنهاد می گردد.

تماس با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳

ارسال پیام در واتساپ

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است