نمونه پروژه آماده R

0
683

نمونه پروژه آماده نرم افزار آر (R) :پروژه آماده R

نمونه پروژه آماده R-پروژه جدید – تاریخ ارسال مطلب ۲۷ اسفند ۹۹

در این فایل یک پروژه آماده R شامل
تحلیل واریانس ریپیتد میژر (within group one way)
آزمون تعقیبی شفه
Between group two way annova
همبستگی
تی فیشر
معادله‌ی رگرسیون
خی دو
ضریب توافقی سی یا فای

همراه با تحلیل داده ها، داده ها و خروجی نرم افزارآورده شده است

برای دانلود سریع پروژه آماده R با قیمت ۳۳ هزار تومان از لینک زیر اقدام کنید

 

نمونه پروژه آماده R

برخی دیگر از خدمات ما در این زمینه عبارتند از

انجام تحلیل دادها با ایویوز

انجام تمام آزمون های آماری (آمار توصیفی و استنباطی)

وارد کردن داده ها در نرم افزار(داده های حاصل از پرسشنامه، اکسل، بورس، کار های آزمایشگاهی)

هرس کردن داده های پرت(شناسایی علت ران نشدن مدل، تایید نشدن فرضیات، نرمال نبودن داده ها، برقرار نشدن روابط،، نتایج معکوس، اخطار در خروجی و …)

بررسی رابطه اولیه داده ها(بررسی رابطه اولیه فرضیات )

تحلیل و آزمون فرضیات(آمار توصیفی و آمار استنباطی)

بررسی داده ها(طریقه وارد کردن،صحت وارد کردن، چینش صحیح داده ها، ارزش گذاری صحیح داده ها، نمره گزاری صحیح داده ها)

بررسی پیش فرض های انجام نرم افزاری(هر آزمونی قبل از انجام نیاز به بررسی پیشفرض های آماری دارد)

بررسی مدل اولیه(بررسی مدل مفهومی و اولیه پژوهش)

هزینه انجام کار(انجام تحلیل آماری با spss): هزینه های انجام Spss بعد از مشاهده و براورد دقیق مشخص خواهد شد

برای بررسی سریع کار خود به ترتیب راه های زیر پیشنهاد می گردد.

تماس با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳

ارسال پیام در واتساپ

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است