پروژه آماده SPSS روانشناسی در رابطه با امید

0
480

پروژه آماده SPSS روانشناسی در رابطه با امید

پروژه جدید – تاریخ ارسال مطلب ۲۱ بهمن ۹۹

دارد پرسشنامه
دارد داده
دارد خروجی نرم افزار
دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها
Spss/ibm با قابلیت جدا سازی فایل ها نرم افزار کار شده
دارد حداقل نمونه ۱۰۰ نفر
دارد آمار توصیفی
دارد آمار استنباطی
دارد فایل SPSS
ندارد فایل Amos
دارد فایل تجزیه و تحلیل شده کامل
word فرمت فایل تحلیل شده
مشخصات توصیفی
جدول فراوانی
الف :نمودار میله ای
ب :نمودار دایره ای
ج :نمودار هیستوگرام
آزمون کولموگرف اسمیرنف
نمودار هیستوگرام
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی اسپیرمن
آزمون تی با دو نمونه مستقل
آزمون تی تک نمونه ای
آزمون تی وابسته
آزمون تحلیل واریانس یک راهه
ضریب کرامر
آزمون فریدمن
آزمون کوکران
آزمون مک نمار
آزمون یومن ویتنی
کروسکال والیس
آزمون ویلکاکسون
پرسشنامه امید میلر (MHS)
پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش
برخی از آزمون های استفاده شده در پروژه آماده SPSS روانشناسی در رابطه با امید

برای دانلود سریع پروژه آماده SPSS رضایت شغلی  با قیمت ۳۰ هزار تومان از لینک زیر اقدام کنید

 

 

برخی دیگر از خدمات ما در این زمینه عبارتند از

انجام تمام آزمون های آماری (آمار توصیفی و استنباطی)

وارد کردن داده ها در نرم افزار(داده های حاصل از پرسشنامه، اکسل، بورس، کار های آزمایشگاهی)

هرس کردن داده های پرت(شناسایی علت ران نشدن مدل، تایید نشدن فرضیات، نرمال نبودن داده ها، برقرار نشدن روابط،، نتایج معکوس، اخطار در خروجی و …)

بررسی رابطه اولیه داده ها(بررسی رابطه اولیه فرضیات )

تحلیل و آزمون فرضیات(آمار توصیفی و آمار استنباطی)

بررسی داده ها(طریقه وارد کردن،صحت وارد کردن، چینش صحیح داده ها، ارزش گذاری صحیح داده ها، نمره گزاری صحیح داده ها)

بررسی پیش فرض های انجام نرم افزاری(هر آزمونی قبل از انجام نیاز به بررسی پیشفرض های آماری دارد)

بررسی مدل اولیه(بررسی مدل مفهومی و اولیه پژوهش)

هزینه انجام کار(انجام تحلیل آماری با spss): هزینه های انجام Spss بعد از مشاهده و براورد دقیق مشخص خواهد شد

برای بررسی سریع کار خود به ترتیب راه های زیر پیشنهاد می گردد.

تماس با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳

ارسال پیام در واتساپ

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است