پروژه آماده SPSS توانمند سازی شغلی کارکنان

0
164

پروژه آماده SPSS توانمند سازی شغلی کارکنان

پروژه جدید – تاریخ ارسال مطلب ۲۱ آبان ۹۹

دارد پرسشنامه
دارد داده
دارد خروجی نرم افزار
دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها
Spss/ibm با قابلیت جدا سازی فایل ها نرم افزار کار شده
دارد حداقل نمونه ۳۰ نفر
دارد آمار توصیفی
دارد آمار استنباطی
دارد فایل SPSS
دارد فایل Amos
دارد فایل تجزیه و تحلیل شده کامل
word فرمت فایل تحلیل شده
آمار توصیفی:میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،ماکزیمم،مینیمم، نمودار

آمار استنباطی: ضریب همبستگی،تی تک نمونه ای،تی با دونمونه مستقل،تی مستقل، آزمون مک نمار، آزمون یومن ویتینی ، فریدمن، کوکران، کولموگرف اسمیرنف

 

برخی از آزمون های استفاده شده در پروژه آماده SPSS با موضوع توانمند سازی شغلی شغلی کارکنان

برای دانلود سریع پروژه آماده SPSS توانمند سازی شغلی  با قیمت ۳۰ هزار تومان از لینک زیر اقدام کنید

 

 

برخی دیگر از خدمات ما در این زمینه عبارتند از

انجام تمام آزمون های آماری (آمار توصیفی و استنباطی)

وارد کردن داده ها در نرم افزار(داده های حاصل از پرسشنامه، اکسل، بورس، کار های آزمایشگاهی)

هرس کردن داده های پرت(شناسایی علت ران نشدن مدل، تایید نشدن فرضیات، نرمال نبودن داده ها، برقرار نشدن روابط،، نتایج معکوس، اخطار در خروجی و …)

بررسی رابطه اولیه داده ها(بررسی رابطه اولیه فرضیات )

تحلیل و آزمون فرضیات(آمار توصیفی و آمار استنباطی)

بررسی داده ها(طریقه وارد کردن،صحت وارد کردن، چینش صحیح داده ها، ارزش گذاری صحیح داده ها، نمره گزاری صحیح داده ها)

بررسی پیش فرض های انجام نرم افزاری(هر آزمونی قبل از انجام نیاز به بررسی پیشفرض های آماری دارد)

بررسی مدل اولیه(بررسی مدل مفهومی و اولیه پژوهش)

هزینه انجام کار(انجام تحلیل آماری با spss): هزینه های انجام Spss بعد از مشاهده و براورد دقیق مشخص خواهد شد

برای بررسی سریع کار خود به ترتیب راه های زیر پیشنهاد می گردد.

تماس با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳

ارسال پیام در واتساپ

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است