انجام تحلیل آماری با pls

انجام تحلیل آماری با pls

0
158

انجام تحلیل آماری با pls

مدل سازي معادلات ساختاري يکي از انواع روش هاي آماري است که ابزاري در دست محققين جهت بررسي ارتباط ميان چندين متغير در يک مدل فراهم مي سازد. علت نام گذاري اين روش به SEM به دو دليل است:

روابط ميان متغيرها در اين روش با استفاده از يک سري معادلات ساختار يافته تجزيه و تحليل مي شوند.

اين معادلات ساختار يافته در قالب مدل هايي ترسيم مي شوند که به محقق امکان مفهوم سازي تئوري هاي پژوهش را با استفاده از داده ها مي دهد.

يکي از مهمترين دلايل استفاده محققين و پژوهشگران از اين روش اين است که مدل سازي معادلات ساختاري، روشي کامل و جامع براي آزمودن تئوري هاي يک تحقيق است. دليل ديگر لحاظ نمودن خطاي اندازه گيري توسط اين روش است که به محقق اجازه مي دهد تا تجزيه و تحليل داده هاي خود را با احتساب خطاي اندازه گيري گزارش دهد. پژوهشگران از اين روش براي آزمودن روابط پيچيده ميان متغيرهاي پنهان و مشاهده شده و همچنين ميان چند متغير پنهان استفاده مي کنند. اين روش ساختار روابط دروني را در مجموعه اي از معادلات آزمايش مي کند. اين معادلات همه روابط ميان سازه هايي را که در تحليل وجود دارند ترسيم مي کنند. سازه ها همان متغيرهاي مکنون هستند که چند متغير مشاهده شده آنها را برآورد کنند.

انجام تحلیل آماری با pls
انجام تحلیل آماری با pls

خدمات ما در این زمینه عبارتند از

ترسیم مدل با توجه به فرضیات شما

وارد کردن داده ها در نرم افزار(داده های حاصل از پرسشنامه، اکسل، بورس، کار های آزمایشگاهی)

هرس کردن داده های پرت(شناسایی علت ران نشدن مدل، تایید نشدن فرضیات، نرمال نبودن داده ها، برقرار نشدن روابط،، نتایج معکوس، اخطار در خروجی و …)

بررسی رابطه اولیه داده ها(بررسی رابطه اولیه فرضیات )

تحلیل و آزمون فرضیات در مدل

بررسی داده ها(طریقه وارد کردن،صحت وارد کردن، چینش صحیح داده ها، ارزش گذاری صحیح داده ها، نمره گزاری صحیح داده ها)

بررسی پیش فرض های انجام نرم افزاری(هر آزمونی قبل از انجام نیاز به بررسی پیشفرض های آماری دارد)

بررسی مدل اولیه(بررسی مدل مفهومی و اولیه پژوهش)

هزینه انجام کار(انجام تحلیل آماری با pls): هزینه های انجام pls بعد از مشاهده و براورد دقیق مشخص خواهد شد

برای بررسی سریع کار خود به ترتیب راه های زیر پیشنهاد می گردد.

تماس با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳

ارسال پیام در واتساپ((مدل مفهومی و فرضیات)

برای افزایش سرعت کار خود می توانید فایل های لازم (فرضیات، اهداف یا سوالات پژوهش، مدل مفهومی) خود را از طریق کادر زیر ارسال کنید تا در اسرع وقت تعیین قیمت و با شما تماس گرفته شود

فرم ارسال اطلاعات

مهمترین بخش فرضیات یا اهداف شما هستند . برای بررسی اولیه همین موارد کفایت می کند
  • انواع فایل های مجاز : jpg, zip, doc, docx, pdf, rar, xslx, xsl, csv.
    در صورت داشتن فایل از این قسمت ارسال بفرمایید. می توانید تمام فایل ها را در یک فایل زیپ ارسال کنید

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است